ระฆังแห่งความสุขของเฮลโลคิตตี้

TODAY'S SCHEDULE

  • เปิดให้บริการตั้งแต่เวลาสวนสนุกเปิดจนถึงสวนสนุกปิด
  • ปิดให้บริการในช่วง 30 นาทีก่อนเริ่ม และตลอดการเดินขบวนพาเหรด

ด้วยรักและปรารถนาดี

ระฆังแห่งความสุขของเฮลโลคิตตี้เป็นจุดขอพรเรื่องความรัก ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวิสดอมทรีใจกลางพูโระแลนด์ เคาะระฆังและอธิษฐานให้สมหวังในความรักได้เลย!

INFORMATION
STAGE

หมู่บ้านปุโระ ชั้น 1

FACILITIES

ระฆังแห่งความสุขของเฮลโล คิตตี้

TODAY'S SCHEDULE

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลาสวนสนุกเปิดจนถึงสวนสนุกปิด

ปิดให้บริการในช่วง 30 นาทีก่อนเริ่ม และตลอดการเดินขบวนพาเหรด

TIME

ฟรี

LOCATION

ระฆังแห่งความสุขของเฮลโล คิตตี้

ระฆังแห่งความสุขของเฮลโล คิตตี้