ศิลปะภาพเงา

TODAY'S SCHEDULE

  • วันธรรมดา 11:00น. - 16:15น.
  • วันหยุด 11:00น. - 17:15น.
  • ตรวจดูวันธรรมดาและวันหยุดจากปฏิทิน ซานริโอ พูโระแลนด์

นำความทรงจำดีๆ จาก ปุโระแลนด์ กลับบ้านไปกับคุณ

ศิลปินภาพเงาพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานตัดกระดาษภาพเงาของตัวคุณ แล้วตกแต่งด้วยภาพการ์ตูนคิตตี้และมาย เมโลดี้ ไว้เก็บเป็นของที่ระลึก

INFORMATION
STAGE

หมู่บ้านปุโระ ชั้น 1

FACILITIES

ภาพศิลปะเงา

TODAY'S SCHEDULE

วันธรรมดา 11:00น. - 16:15น.

วันหยุด 11:00น. - 17:15น.

ตรวจดูวันธรรมดาและวันหยุดจากปฏิทิน ซานริโอ พูโระแลนด์

TIME

ประมาณ 3-5 นาที

Additional fees

1,300 เยน (รวมภาษี)

LOCATION

ภาพศิลปะเงา

ภาพศิลปะเงา