SANRIO CHARACTERS

รูบี้

เธอมีความสุขทุกครั้งที่ดอกซากุระบาน

รูบี้คือสาวน้อยผู้เรียบร้อยและรักความสะอาดของหมู่ผองเพื่อนจีเวลเพ็ท ซึ่งมีตาเป็นอัญมณีเปล่งประกายวิบวับ มาสนุกกับรูบี้และไปดูดอกซากุระบานกันดีกว่า

BIRTHDAY
July 29