SANRIO CHARACTERS

เมนตะคุง (ชินไคโซกุ)

ไอดอลแห่งทะเลลึก

ปลาหมึกที่หน้าตาเหมือนเอเลี่ยนมักสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยตาของเขา เขาเป็นคนสบายๆ เข้ากับคนง่าย และพยายามไม่เผลอพ่นหมึก เขาชอบอยู่กับ โช ปลาลูกฟุตบอลแห่งทะเลแอตแลนติก ผู้เคร่งขรึมและจริงจัง

BIRTHDAY
?