ticket

ผู้ใหญ่ เด็ก
บัตรเข้าชมวันธรรมดา ¥3,300 ¥2,500
บัตรเข้าชมวันหยุด ¥3,800 ¥2,700

ผู้ใหญ่: อายุ 18 ปีขึ้นไป
เด็กอายุ 3-17 ปี

● รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8%
● เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เข้าฟรี
● วันหยุดหมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดโรงเรียน

COUPON

คูปองส่วนลดบัตรเข้าชม

CLOSED

2017 3/8,9, 4/12,13,19,20,27, 5/9,10,11,17,18, 6/7,8,22,28,29, 7/6,12,13 9/6,7,13,14,

Weekends,Public holidays

Adult 18yrs. and up
¥3,700
Child 3-17yrs.
¥2,600

Weekdays

Adult 18yrs. and up
¥3,200
Child 3-17yrs.
¥2,400
*No charge for Children under 2yrs.
qr

※กรุณาเข้าก่อนสวนสนุกปิดอย่างน้อย 90 นาที
※กรุณารออย่างมีระเบียบในกรณีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
※คูปอง 1 ใบสามารถใช้ได้สูงสุด 5 คน
※เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเข้าฟรี

COUPON

คูปองส่วนลดสำหรับบัตรเข้าชมประเภท Afternoon Passport Sanrio Puroland

CLOSED

2017 3/8,9, 4/12,13,19,20,27, 5/9,10,11,17,18, 6/7,8,22,28,29, 7/6,12,13 9/6,7,13,14,

Weekdays,Weekends & Public holidays

Adult 18yrs. and up
¥2,000
Child 3-17yrs.
¥1,700
*No charge for Children under 2yrs.
qr

※กรุณาเข้าก่อนสวนสนุกปิดอย่างน้อย 90 นาที
※กรุณารออย่างมีระเบียบในกรณีที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
※คูปอง 1 ใบสามารถใช้ได้สูงสุด 5 คน
※เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเข้าฟรี

THAI THAI
TAIWAN TAIWAN
TAIWAN TAIWAN
THAI THAI
JAPAN JAPAN
THAI THAI
THAI THAI