SHOPPING

กีกี้ & ลาล่าช็อป

สินค้าออริจินอลของลิตเติ้ล ทวิน สตาร์และทุกอย่างที่เกียวข้องกับกีกี้กับลาล่า

INFORMATION
Area

ซานริโอ้ทาวน์ ชั้น 2

Facilities

ร้านค้ากีกี้ & ลาล่า

Goods sold here

เครื่องเขียน พวงกุญแจ ตุ๊กตา ผ้าขนหนูและอื่นๆ

Category

ร้านค้า

LOCATION

ร้านค้ากีกี้ & ลาล่า

ร้านค้ากีกี้ & ลาล่า